Terama

Fawkner, Australia

About Terama

Prices

  Off Season Weekdays On Season Weekdays Off Season Weekends On Season Weekends Notes
Off Season
(6/1/15 - 6/30/15)
AUD55.00
per day
AUD70.00
per day
AUD70.00
per day
AUD95.00
per day
Off Season
On Season
(7/1/15 - 9/1/15)
AUD70.00
per day
AUD95.00
per day
    On Season Prices