Sirena Catamaran Tours

Houston, Texas

About Sirena Catamaran Tours

Sirena Catamaran Tours is located at:

Sirena Catamaran Tours
4422 Omeara Dr
Houston, Texas
Phone: 7138055071

Prices

Dolphin Tour

1 1/2 hour Dolphin Tour

$25.00 / person

Snorkel Tour

2 1/2 Hour Snorkel Tour

$49.00 / person

Sunset Cruise

2 1/2 Hour Sunset Cruise

$35.00 / person