Kinondo Poa

Diani Beach, Kenya

About Kinondo Poa

Prices

  Weekdays Weekends Notes
Standard Rates
(1/1/14 - 12/31/16)
$90.00
per day
$90.00
per day
Standard rates